BİZİ TAKİP EDİN

BİZİ ARAYIN: 0212 400 08 24

 > Blog  > HTTP Durum Kodları Rehberi

HTTP Durum Kodları Rehberi

Kişilerin gündelik hayatının birçoğunun internette geçmesi üzerine web sitelerinde zaman zaman http durum kodları ile karşılaşılması da oldukça mümkündür. Bu kodlar kişilerin web sitesine giriş yapmak istemesi durumunda web sitesine istek gönderiminde geri dönüş sağlanması için kullanılır. Bazı durumlarda web sitesine girilmediği ve de sorun olduğu için de açılmadığını ifade etmekteyken bazen de tam tersi olarak bir sorun olmadan bu siteye giriş olduğunu gösterir.

Bu kodların 3 haneli olması ve de kişilere belirli konuların haberini vermesi amacıyla kullanılması da söz konusudur. Her zaman için hata vermek ya da web sitesine giril olmadığının haberini iletmek için kullan olmayan bu kodlar aslında web sitesinde bir sorun olmadığını ve de kolaylıkla girişlerin de yapıldığını anlatmak adına kullanıcılara gönderilir. Kodların her biri amaçlarına ve de gönderilme durumlarına göre farklı rakamlarda olabilir.

Http durum kodları nelerdir? Bu kodlar çeşitli rakamlarda olabildiği gibi web sitesinin neyi anlatmak istediğine göre de çeşitli şekilde gönderilir. Bu durumda her zaman için olumsuzluk anlamı taşımadığı için çoğu farklı amaç ve de duruma göre gönderilmesi söz konusudur. Bu nedenle kişilerin karşılarına çıkan bu kodların anlamlarını bilmesinde fayda vardır.

Http Durum Kodları Neden Önemli?

Bir web sitesinin ziyaret edilmesi durumunda kullanıcıların karşısına çıkmakta olan iki taraflı iletişim sistemi olan kodların çeşitli rakamlar ile oluşturulması sağlanır. genellikle sucular kişilerin web sitesini ziyaret etmesi durumunda çeşitli kodlarla iletişim kurmak adına bilgi verir. Yani her bir kodun kendine göre farklı anlamları ve de anlatmak istedikleri özellikler vardır. Sadece bir hata gerçekleşmesi durumunda değil diğer olası durumlarda da kodlar kullanılır.

Web sayfalarının kullanıcılara nasıl ve de ne şekilde tepki verildiğini göstermekte olan bu kodların gönderilme amaçları da farklılık arz eder. Http durum kodları ne anlama gelir? Kullanım amaçları ve de alanlarına göre gönderilmekte olan bu kodların çeşitli şekilde anlamları ve de anlatmak istedikleri içerikleri bulunur. Http durum kodları da şu şekilde kendine içinde yarılarak farklı anlamlar içerir:

1XX

Sunucular tarafından gönderilmekte olan ve de kişilerin bazı durumları anlaması ve de web sitesi ziyareti detayları için bilgi edinmesi için gönderilmekte olan 3 haneli 1 kodlu sınıflandırmalar bulunur. Bunlar genellikle sunucunun isteği aldığını ve işlemeye devam ettiğini bildirmekte olan durumları ifade eder. Tam olarak sunucunun isteği gördüğünü ve de isteğin yerine getirilmesi adına da işlemeye devam ettiğini göstermek adına kullanılır.

2XX

Http durum kodları anlamları her farklı kodun, sınıflandırmanın ve de rakamların bir araya getirilme amaçlarının ne olduğuna göre anlamlandırılır. Bu nedenle 2 kodlu olan bu sınıflandırma ise bir isteğin başarılı şekilde tamamlandığını, sunucunun da istenilen kaynağı yani web sitesini başarılı şekilde açmakta olduğunu göstermektedir. Tarayıcı ve de sunucu arasındaki her şeyin balarılı şekilde olduğunu istenen kaynağa da kolaylıkla ulaşıldığını gösterir.

Bunlar içerisinde yer almakta olan farklı kodlamalar ve de rakamların bir araya gelmesi de gerçekleşmesi beklenen bazı işlemlerin sunucu tarafından başarılı olması adına en iyi şekilde işlemeye devam edildiğini göstermektedir. Tarayıcının sonucu vermesi için beklenmesi gerektiği ya da başarılı bir sonucun verilmesi adına da işlemlere devam edildiği gösterilir.

3XX

Kişilerin web sitesinde karşısına çıkmakta olan http durum kodları rehberi içerisinde bu sınıflandırmada yer alır. Bu nedenle 3 kodunun yer aldığı sınıflandırmada yönlendirme yapıldığı anlaşılmalıdır. Yani tarayıcının istenmekte olunan kaynağı başka bir yerde bulabileceği de burada ifade edilir. Tarayıcının bu konuda seçim yapması gerektiğini vurgulamakta olan bir kodlama sınıfıdır.

4XX

Kişilerin beklide en çok karşılaşmakta oldukları bu kodlamalar içersinde yer alan 404 istenen kaynağın sunucu tarafından bulunamadığını ifade etmek adına kullanılır. Bu durumda kişilerin aramasının sunucu tarafından başarısız olduğunu anlamak söz konusudur. İstemci hatasının olduğunu anlatmak, yanlış ya da geçersiz bir kaynak olduğunu da ifade etmek adına kullanılan bir koddur. İsteğin yerine getirilmediğini de ifade eder.

Kişilerin http durum kodları bilinmesi gerekenler içerisinde farklı kodların ve de rakamların kullanıldığını ve de bunların farklı şekilde hizmet içeriği, anlamları olduğunu bilmekte fayda vardır. Bu yüzden kişilerin ekranda karşılarına gelmekte olan her türlü kodun hata olduğunu ya da geçersiz olduğunu anlaması da doğru değildir.

5XX 

Sunucu hatası vermekte olan bu sınıflandırma sunucunun isteği yerine getiremediğini ve web sitesinde sunucunun hatası bulunduğunu göstermektedir. Kullanılması istenmekte olan ağın ya da kaynağın ulaşılamaz ve de başarısız olduğunu anlamak mümkündür. İsteğin tamamlanmaması durumunda bu kodla kişilere geri dönüş sağlanır.

Bu yüzden insanların aslında tüm kodlar için de olumsuzluk düşünmesi ve de başarısız olunduğunu almaması da söz konusu değildir. Http durum kodları hatalı olabilir mi? Sunucu tarafından gönderilen her türlü kodun hatalı ya da başarısız olması söz konusu değildir.

Sizi Arayalım

    Kişisel verilerimin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenmesine izin veriyorum.