BİZİ TAKİP EDİN

BİZİ ARAYIN: 0212 400 08 24

 > Blog  > PR Çalışması Nedir? Nasıl Yapılır?
pr çalışması

PR Çalışması Nedir? Nasıl Yapılır?

Daha çok iş hayatında kurumların veya kişilerin kullandığı tanıtım çalışmaları olarak bilinen PR çalışmasından önce PR’ın ne olduğuna değinmek daha yerinde olacaktır. Kelime olarak ‘public relations’ın baş harflerinden meydana gelen PR, Türkçede “piar” olarak telaffuz edilir. Türkçe karşılığı halkla ilişkiler olarak bilinen PR çalışması, insanların zihninde medya, basın ve sosyal medya aracılığıyla markalarla ilgili olumlu düşünceler yaratma çalışmalarına verilen isimdir.

Her kurumsal firma için çok önemli olan PR çalışmalarında gerekli bilgiler öğrenilmeden kurum politikalarını belirlemek doğru bir yaklaşım olmaz. Burada bir şirket için önemli olan nokta, onun halk üzerindeki genel algısını olumlu yönde geliştirecek şekilde, etkili iletişim kanallarından faydalanılarak yönetilmesidir. Bu da kurumların genel itibarını desteklemek, bilinirliğini arttırmak, korumak ve davranış biçimlerini buna göre düzenlemekle mümkün olmaktadır.

PR Ne Demektir?

Görüşleri kontrol ederek bunları davranışlara yansıtmayı amaçlayan, kurum kimliği açısından anlayış ve algı oluşturacak ilişkileri yönlendiren birime kısaca halkla ilişkiler adı verilir. İtibar oluşturmak, arttırmak, korumak ve bu sayede davranışlara etki edebilmek, halkla ilişkilerin genel amaçlarıdır. PR ise itibar ve tanınma ile ilgili uzmanlıklar bütünüdür. Bir organizasyonun belirli hedef kitlesi ile arasında iletişimi sağlamak için önceden planlanmış biçimde gerçekleştirilen çalışmaların genel toplamı PR çalışmalarını oluşturur. Bu çalışmaların içeriği özel veya kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ya da şahıslar için özel olarak şekillendirilebilir.

Bu noktada PR yapmak tanımı da merak edilmektedir. Belirlenmiş hedef kitleler üzerinde etki oluşturmak amacıyla hazırlanan ve inandırıcı bir şekilde yürütülen planlanmış iletişim çalışmalarını da PR yapmak olarak tanımlayabiliriz. Peki PR nasıl yapılır?

PR Çalışması Nasıl Yapılır?

PR yapmak birçok yönden çalışmayı gerektiren bir bütündür. Bu çalışmanın içeriği planlamanın yapılacağı kurumun şekline göre farklılık gösterir. Stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması, hedef kitle kavramı gibi birçok değişkenin olması sebebiyle PR nasıl yapılır sorusuna genel bir yanıt vermek mümkün değildir. PR çalışması yaparken uygulanacak aşamaları kısaca şöyle özetleyebiliriz:

Amaca Karar Vermek: PR çalışmasında öncelik, amacı belirlemektir. Amacı net olarak belirlemeden markanın hangi kitleye, ne yöntemlerle tanıtılacağını bilmek mümkün değildir. Bu amaçlar yatırımcı üzerinde farkındalık yaratma, tüketiciyi bilinçlendirme, marka bilinirliği oluşturma, markayı büyütme gibi hedefler olabilir.

Hedef Kitleyi Belirlemek: Ulaşılacak amaç belirlendikten sonra çalışmaların hedef kitlesi de belirlenmelidir. Çalışmaların amacına en hızlı şekilde ulaşmasını sağlayacak gruplar, hedef kitlelerdir.

Uygulama Yöntemini Belirlemek: Amaca uygun hedef kitle belirlendikten sonra çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak uygun yöntem ortaya çıkarılır. Uygulama yönteminin kapsamına tanıtım ve algı çalışmaları için kullanılacak içerikler girer.

Kullanılacak Platformu Belirlemek: Bu süreç, içerik oluşturma süreci ile iç içe olan bir adımdır. Çalışmaların yapılacağı platformun seçildiği aşama, kullanılacak içeriklerin hazırlanma süreçlerini de etkileyecektir, çünkü bu noktada platform ve içerik uyumunun sağlanmasındaki öneme dikkat edilir. Örneğin görsel medya için fotoğraflar ve videolar hazırlanırken, yazılı tanıtımlar için katalog, broşür gibi içeriklerin kullanılması gerekmektedir. Çalışma, yatırımcıları hedef alıyorsa sosyal platformlar yerine sektörel yayınları kullanmak daha doğru olur. Yapılan PR çalışması marka bilinirliğini artırmak için yapılacaksa sosyal platformlar üzerinde çalışmalar yapmak daha etkili sonuçları verecektir.

Özetlemek gerekirse PR çalışmalarını doğru yapabilmek için her biri diğerini etkileyen aşamaları, sistemli bir şekilde ve stratejik düzen oluşturarak çalışmak gerekir. Önceden belirlenmiş bir plana göre uygulanmayan çalışmalardan istenilen geri dönüşleri almak zor olduğu için yapılan yatırımlar kaybedileceği gibi hedef kitle üzerindeki algının da olumsuz yönde etkilenmesi ihtimali doğmaktadır.

Sizi Arayalım

    Kişisel verilerimin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenmesine izin veriyorum.